Witold Dąbrowski, Wiersz Nocną Porą, Michał Głowiński

[WIERSZ NOCNĄ PORĄ] Witold Dąbrowski, *** ("Spośród świeżych przemyśleń...")

Witold Dąbrowski dla Państwa. Jak to pisał Michał Głowiński, poeta swojski, polski. Głowiński: - [Jest to] polskość najbardziej autentyczna, naturalna, nie wymagająca uzasadnień. I najszlachetniejsza, bo nie zwrócona przeciw nikomu, otwarta, wolna od bezpośrednich deklaracji.

I ładnie o miłości pisał. Dąbrowski. Głowiński też, ale nie w poezji.

Skomentuj posta

Proszę odpowiedzieć na pytanie: Co miał na piersi wykłute Azja Tuhaj-bejowicz?