Powergraph, Wit Szostak, kurzojady_insta, zdaniem_szota

Instagram #1075

Skomentuj posta

Proszę odpowiedzieć na pytanie: Co miał na piersi wykłute Azja Tuhaj-bejowicz?