Władysław Broniewski, Wiersz na dobrą noc

[WIERSZ NA DOBRĄ NOC] Władysław Broniewski, "Wiersz ostatni"

Dzisiaj rocznica śmierci Broniewskiego, co zawsze jest dobrą okazją do przypomnienia, że był to wspaniały liryk. Trudny to poeta dla pamięci historycznej, zwłaszcza w ostatnich latach niewygodny i - co pokazuje ostatni wybór w PIWie - wciąż poddawany ostrej cenzurze. Miewał momenty słabsze, ale był wielkim poetą, jak nie musiał.

Skomentuj posta

Proszę odpowiedzieć na pytanie: Romansowa Teresa