buforowanie, Halina Birenbaum, Łączy nas pamięć

BUFOROWANIE - Halina Birenbaum, "Jestem ich nagrobkiem..."

Halina Birenbaum, Honorowa Obywatelka Warszawy, bohaterka nie tylko Wysokich Obcasów, jest propagatorką twórczości Szlengla i jego tłumaczką, jest też poetką.

"Jestem ich nagrobkiem..."

Ich popiół został zawieszony między
ziemią a niebem
jak cząsteczki kurzu rozkruszone
nie mam dokąd pójść zjednoczyć się
z ich wspomnieniem
położyć kwiat zapłakać
jakby Ich nie było nigdy na świecie
nie umarli
nie urodzili się
nie cierpieli
nie tworzyli
a ja depczę po tym gruncie dotykam go
stąpam odycham - 
ja, dowód jedyny ich istnienia
Ich nagrobek-Macewa żywa

Birenbaum tłumaczyła Szlengla na hebrajski, a dzięki jej staraniom odkryto ostatni wiersz Szlengla, "Obrachunek z Bogiem". Sama pisała: " Czytało się wtedy te wiersze, podawane w odpisach z rąk do rąk, z niewypowiedzianą, głodną zachłannością, jak wchłania się soki ożywcze, żeby nie skonać. Widziało się w samym ich istnieniu, w chęci możliwości tworzenia w takich chwilach - siłę życia i jego nie ocenioną wartość. Poprzez wiersze poety o tak aktualnej, trafnie określonej treści czuło się niezbicie, że potęga życia ludzkiego silniejsza jest od śmierci, Niemców, Hitlera!"

"Pamiętam siebie z warszawskiego getta"

"pamiętam siebie z owych lat
jako małą dziewczynkę
chodzącą po zgiełkliwych ulicach getta
mimo grozy
spoglądającą na ludzi
na te wielkie domy
na niebo i słońce zwykłe
Unosiłam ku nim twarz, ogrzewałam się
w tym dziwnym cieple
nocą gwiazdy liczyłam
i wróżyłam:
czy nadejdzie dla mnie jutro, czy
następnej nocy będę jeszcze żyła?
Pamiętam ludzi, którzy
przemykali przez zatłoczone ulice
ich ubrania, twarze – spojrzenia
Niezliczoną ilość razy przepychałam się
między nimi, przyglądałam
Pragnęłam wyrosnąć czym prędzej – aby im dorównać
Wydawali mi się wówczas potężni, wieczni
mimo tej trwogi
byli tak pełni życia, nieustannego ruchu
niepojętej pomysłowości
A potem widziałam te same ulice opuszczone
prowadzono mnie tymi martwymi ulicami
wśród gruzów spalonych domów
tych tłumów potężnych- już nie było między żyjącymi
tylko niebo zwyczajne
gwiazdy dalekie
i słońce"

Skomentuj posta

Proszę odpowiedzieć na pytanie: Ile fajerek w hecy?