buforowanie, Anna Świrszczyńska

[BUFOROWANIE] Anna Świrszczyńska, "Niech liczą trupy"

Na dzisiejsza rocznicę.

Anna Świrszczyńska, "Niech liczą trupy"

Ci, co wydali pierwszy rozkaz do walki
niech policzą teraz nasze trupy.
Niech pójdą przez ulice
których nie ma
przez miasto
którego nie ma
niech liczą przez tygodnie przez miesiące
niech liczą aż do śmierci
nasze trupy.

Wiersz z tomu "Budowałam barykadę" (1974)

Skomentuj posta

Proszę odpowiedzieć na pytanie: Jak ma na imię ojciec Izabeli Łęckiej?