Stanisław Barańczak, Wiersz na dobrą noc, Philip Larkin

[WIERSZ NA DOBRĄ NOC] Philip Larkin, "Dni"

Skomentuj posta

Proszę odpowiedzieć na pytanie: Co leży na zakręcie w pewnej powieści dla dziewcząt?