Filip Zawada, Znak, instagram, Agnieszka Dauksza, zdaniem_szota

Instagram #1072

Skomentuj posta

Proszę odpowiedzieć na pytanie: Co miał na piersi wykłute Azja Tuhaj-bejowicz?