Julia Hartwig, Gazeta Wyborcza

[GAZETA WYBORCZA] "100 lat Julii Hartwig - poetki, która musiała znaleźć miejsce w męskim świecie na zasadzie mimikry"

W setną rocznicę urodzin piszę w "Gazecie Wyborczej" o Julii Hartwig i feminizmie.

---

Michał Głowiński w laudacji z okazji nadania Wisławie Szymborskiej doktoratu honoris causa UAM w Poznaniu powiedział o laureatce, że jest „wielkim polskim poetą", podkreślając celowe użycie tej frazy, by nie zamknąć poetki w kręgu poezji tworzonej przez kobiety. Ryszard Przybylski, pisząc pod koniec lat 70. o Hartwig, wskazywał różnicę pomiędzy „poezją kobiecą", zamykającą się „w wąskim kręgu spraw", a „poezją kobiet", która przedstawia rzeczy „niezwykle ważne w sposób nieprzeciętny i niezwykły". Dla obu badaczy kobieta-poetka jest zjawiskiem osobnym, dla którego trzeba znaleźć inny język lub dla której nie stworzono odpowiedniego języka.

---

Feminizm Julii Hartwig był dość pokrętny, ale ciekawy. Można sobie poczytać.

Skomentuj posta

Proszę odpowiedzieć na pytanie: Całe jej życie opisała Helena Boguszewska