Czarne, Powergraph, Filip Zawada, Znak, Dowody Na Istnienie, Agora, instagram, Monika Sznajderman, Agnieszka Dauksza, zdaniem_szota, Joanna Gierak-Onoszko, Radek Rak, Nagroda Literacka Nike, Piotr M. Majewski, Ewa Kuryluk

Instagram #1056

Wyświetl ten post na Instagramie.

Jutro rano dowiemy się kto dostał się do finału Literackiej Nagrody Nike. Kogo Państwo obstawiają? Nominowani to: 🏅“Jaremianka”, Agnieszka Dauksza, wyd. Znak. 🏅“27 śmierci Toby’ego Obeda”, Joanna Gierak-Onoszko, Dowody na Istnienie 🏅“Kalendarz majów”, Konrad Góra, Biuro Literackie 🏅“W czasach szaleństwa”, Magdalena Grochowska, Agora 🏅“Potop”, Salcia Hałas, WAB 🏅“Tancerka i zagłada. Historia Poli Nireńskiej, Weronika Kostyrko, Czerwone i Czarne. 🏅“Feluni”, Ewa Kuryluk, Wydawnictwo Literackie 🏅“Miłość w trybie awaryjnym”, Ewa Lipska, Wydawnictwo Literackie 🏅“Stramer”, Mikołaj Łoziński, Wydawnictwo Literackie 🏅“Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu”, Piotr M. Majewski, Krytyka Polityczna 🏅“Znikanie”, Izabela Morska, Znak 🏅“Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli”, Radek Rak, Powergraph 🏅“Płuczki”, Paweł Piotr Reszka, wyd. Agora 🏅“Kafka. Życie w przestrzeni bez rozstrzygnięć”, Tadeusz Sławek, Instytut Mikołowski 🏅“Dziennik”, Tadeusz Sobolewski, WAB 🏅“Pusty las”, Monika Sznajderman, Czarne 🏅“Srebro ryb”, Krzysztof Środa, Czarne 🏅“Pianie kogutów, płacz psów”, Wojciech Tochman, Wydawnictwo Literackie 🏅“Substancja nieuporządkowana”, Adam Zagajewski, Znak 🏅“Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek”, Filip Zawada, Znak #zdaniemszota #nagrodanike2020 #FilipZawada #znak #adamzagajewski #WojciechTochman #KrzysztofŚroda #czarne #MonikaSznajderman #TadeuszSobolewski #wab #PawełPiotrReszka #agora #ewalipska #agnieszkadauksza #WydawnictwoLiterackie #joannagierakonoszko #dowodynaistnienie #konradgóra #BiuroLiterackie #magdalenagrochowska #salciahałas #mikołajłoziński #izabelamorska #piotrmmajewski

Post udostępniony przez Zdaniem Szota (@zdaniem_szota)

Skomentuj posta

Proszę odpowiedzieć na pytanie: Jak ma na imię ojciec Izabeli Łęckiej?