Posty dla tagu: Kazimierz Wierzyński

Czytaj post
Wiersz na dobrą noc, Kazimierz Wierzyński

[WIERSZ NA DOBRĄ NOC] Kazimierz Wierzyński, "Rozmowa w bibliotece"

Z okazji Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek Kazimierz Wierzyński dla Państwa. "Rozmowa w bibliotece" Weź mnie stąd, z gór­nej pół­ki, zza szkła bi­blio­te­ki, Wyj­mij z opraw skó­rza­nych i wy­pro­wadź z ksiąg. Chcę wró­cić, jak emi­grant, z po­dró­ży da­le­kiej, Z pa­pie­ru, z mar­twych li­ter, żywy, do twych rąk. Za­wo­łaj mnie po pro­stu, imię moje wy­mów, Go­rą­cym gło­sem roz­trąć szkie­le­ty mych słów, Wy­pro­wadź mnie z tych ksią­żek, uwol­nij mnie z ry­mów I z po­trza­sku oswo­bódź za­trza­śnię­tych strof. Chcę iść uli­cą noc­ną pod daw­ne twe okno, Gdzie ongi przez...

Czytaj post
buforowanie, Skamandryci, Kazimierz Wierzyński

[100 lat Skamandrytów] - Kazimierz Wierzyński, *** ("Dusza nam się...")

U nas trwają urodziny Skamandrytów. Jak wejdziecie na nasz profil, znajdziecie wiersze założycieli ugrupowania, a na insta (kurzojady_insta) okładki tomików. Czas zatem na Kazimierza Wierzyńskiego i wiersz z tomu "Wiosna i Wino". Mi sie też dzisiaj dusza na zimę zamknęła, a dzień jakos obrócił szybko i dość samotnie, bo w bibliotece. Naznosiłem z niej sporo dobra w postaci plików jpg, doc i txt. Stay tuned.

Czytaj post
Jarosław Iwaszkiewicz, Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jan Lechoń, Skamandryci, Kazimierz Wierzyński

[100 lat Skamandrytów]

29 listopada 1918 roku w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat 57 poeci Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Julian Tuwim i Kazimierz Wierzyński otworzyli w kawiarnię „Pod Pikadorem”. Dzisiaj uważa się to wydarzenie za nieformalny początek grupy poetyckiej Skamander.

W najbliższych latach powstaną tomy z wierszami, które cytujemy do dzisiaj. Można uznać, że dla polskiej poezji XX wieku jest to jedno z najważniejszych, jak nie najważniejsze, wydarzenie. Powstały też teksty satyryczne, kabaretowe, piosenki i sztuki teatralne.

Ponieważ poezja jest nam na Kurzojadach bliska, zatem...