Posty dla tagu: Wiersz na dobrą noc

Czytaj post
Wiersz na dobrą noc, Kazimierz Wierzyński

[WIERSZ NA DOBRĄ NOC] Kazimierz Wierzyński, "Rozmowa w bibliotece"

Z okazji Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek Kazimierz Wierzyński dla Państwa. "Rozmowa w bibliotece" Weź mnie stąd, z gór­nej pół­ki, zza szkła bi­blio­te­ki, Wyj­mij z opraw skó­rza­nych i wy­pro­wadź z ksiąg. Chcę wró­cić, jak emi­grant, z po­dró­ży da­le­kiej, Z pa­pie­ru, z mar­twych li­ter, żywy, do twych rąk. Za­wo­łaj mnie po pro­stu, imię moje wy­mów, Go­rą­cym gło­sem roz­trąć szkie­le­ty mych słów, Wy­pro­wadź mnie z tych ksią­żek, uwol­nij mnie z ry­mów I z po­trza­sku oswo­bódź za­trza­śnię­tych strof. Chcę iść uli­cą noc­ną pod daw­ne twe okno, Gdzie ongi przez...

Czytaj post
a5, Bertolt Brecht, Ryszard Krynicki, Wiersz na dobrą noc

[WIERSZ NA DOBRĄ NOC] Bertold Brecht, "[Lecz niska trawa]"

Bertolt Brecht w przekładzie Ryszarda Krynickiego z tomu "Elegie bukowskie i inne wiersze", który właśnie się ukazał nakładem a5. Brecht od 1933 do 1947 roku przebywał na emigracji i sporo tu wierszy o tym, jak "pokonany naród" wyruszył "żeby pokonać inne narody". Tom wspaniały, bardzo intrygujący i dający do myślenia w tym czasie, szkoda że z najbrzydszą chyba w dziejach a5 okładką wyglądającą jak zin brulionowców z 92 roku. Choć może i taki był zamiar. Ale wróćmy do wiersza. Bądźmy jak niska trawa. A może nie?

Czytaj post
Wiersz na dobrą noc, Stanisław Kowalczyk

[WIERSZ NA DOBRĄ NOC] Stanisław Kowalczyk, "Panu X.X."

Z tą dobrą nocą to znowu trochę przesada w kontekście tego wiersza. Stanisław Kowalczyk, autor wiersza, został w sierpniu 1944 roku rozstrzelany przez nazistów. Rok wcześniej w niewielkim nakładzie, zaledwie 26 numerowanych egzemplarzy ukazał się tom wierszy tego młodego (miał wówczas 26 lat) poety. Książeczka została wydrukowana przez tajną pruszkowską drukarnię, a jeden z zachowanych egzemplarzy - z numerem 1 przetrwał w zbiorach Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów na Stawisku. Z dedykacją dla autora "Panien z wilka", który mentorował Kowalczykowi. To jeden z najciekawszych jakie...