Posty dla taga: Wiersz na dobrą noc

Wisława Szymborska, Stanisław Barańczak, Wiersz na dobrą noc, Clare Cavanagh

Wiersz na dobrą noc - Wisława Szymborska, "The Onion" / "Cebula"

Cebula Co in­ne­go ce­bu­la. Ona nie ma wnętrz­no­ści. Jest sobą na wskroś ce­bu­lą, do stop­nia ce­bu­licz­no­ści. Ce­bu­la­sta na ze­wnątrz, ce­bu­lo­wa do rdze­nia, mo­gła­by wej­rzeć w sie­bie ce­bu­la bez prze­ra­że­nia. W nas ob­czy­zna i dzi­kość le­d­wie skó­rą przy­kry­ta, in­fer­no w nas in­ter­ny, ana­to­mia gwał­tow­na, a w ce­bu­li ce­bu­la, nie po­kręt­ne je­li­ta. Ona wie­le­kroć naga, do głę­bi itym­po­dob­na. --- Piękno tego przekładu zniewala mnie od pierwszej lektury. Tłumaczyli oczywiście Stanisław Barańczak i Clare Cavanagh

Bolesław Leśmian, Wiersz na dobrą noc

Wiersz na dobrą noc - Bolesław Leśmian, "Miłość stroskana"

Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pokoju, w Warszawie zielone ludziki rozdaja ulotki z tym pięknym wierszem Leśmiana. Na ostatniej stronie można wpisać swoje "życzenie dla Ziemi". Ja jestem raczej fatalistą i życie widzę jako tragiczną konieczność przetykaną sympatycznymi momentami, zatem życze byśmy wytrwali w tym piekłowzięciu, co by Ujejskiego strawestować.